sobota, 19 sierpień 2023 10:09

Testowanie oprogramowania jest kluczem do sukcesu

Testowanie oprogramowania Testowanie oprogramowania

Testowanie oprogramowania jest kluczowym krokiem w procesie tworzenia każdej aplikacji strony www czy e-sklepu. Testowanie pomaga w prawidłowym działaniu, zapewnia wysokiej jakości rozwiązania i pozwala na przewidzenie i zapobieganie wielu problemom i kosztom.

 

KORZYŚCI Z TESTOWANIA OPROGRAMOWANIA

  • Zwiększa to zaufanie do produktu.
  • Zapewnia pewne, spójne i dokładne rezultaty, a także obniża koszty utrzymania aplikacji.
  • Pomaga firmom w zapewnieniu wysokiej jakości produktów, co z kolei przyczynia się do zaufania klientów.
  • Pomaga w identyfikacji błędów w procesie rozwoju oprogramowania.
  • Pozwala klientom biznesowym dostarczać użytkownikom produkty i oprogramowanie wysokiej jakości.
  • Pomaga zapobiegać awariom, co pozwala firmie zaoszczędzić pieniądze na kosztownych naprawach utrzymaniowych na poczet przyszłych projektów aplikacji.
  • Usprawnia działanie produktu lub aplikacji.

Bez odpowiedniego testowania nie powstanie funkcjonalny produkt. Sprawdzenie poszczególnych komponentów oprogramowania i uwzględnienie wymagań użytkowników mają kluczowe znaczenie dla sukcesu.  Niewłaściwe działanie oprogramowania wiąże się nie tylko ze stresem i nerwami dla użytkownika, ale także generuje wiele problemów dla producenta, takich jak dodatkowe koszty czy utratę wizerunku.

CZYM WŁAŚCIWIE JEST TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA?

Testowanie ogólnie to proces poddania czegoś próbie w celu uzyskania określonego wyniku. Testowanie oprogramowania umożliwia ocenę jego jakości i pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii podczas użytkowania. Testom poddaje się zarówno całość oprogramowania, jak również wybrane elementy. Bez względu jednak na zakres testów, ich celem zawsze jest wykrycie błędów, luk, defektów.

TESTOWANIE A ZAPEWNIANIE JAKOŚĆI (QA)?

Oba te pojęcia często są traktowane jako to samo, a to błąd. Testowanie to jeden z wielu procesów, który wpływa na zapewnienie wysokiej jakości systemu. Pomaga ono znaleźć defekty oprogramowania i je odpowiednio wcześnie zgłosić, ale nie wpływa już na ich rozwiązanie. Z kolei Quality Assurance koncentruje się na zapewnianiu jakość w całym procesie wytwarzania oprogramowania, w tym także na zapobieganiu powstawaniu wad. 

KTO ZAJMUJE SIĘ TESTOWANIEM OPROGRAMOWANIA?

Testowaniem zajmuje się tester oprogramowania. To osoba, która skrupulatnie przemierza ścieżkę, którą będą podążać przyszli użytkownicy aplikacji. Rola testera obejmuje zgłaszanie napotkanych problemów w zależności od ich istotności i pilności lub wpływu na działanie aplikacji. Tester z reguły nie zajmuje się rozwiązywaniem tych problemów.

Proces testowania powinien uwzględniać nie tylko to, czy oprogramowanie działa zgodnie z przedstawioną specyfikacją, ale także odpowiedzieć na pytanie, czy system spełnia wymagania użytkownika. Każdy z nas prawdopodobnie spotkał się z bezbłędną, ale całkowicie nieprzyjazną dla użytkownika aplikacją lub stroną internetową. Podczas testowania takie niefunkcjonalności powinny być zgłaszane jako błędy dla programistów w celu zwiększenia wydajności aplikacji.

Testerzy najczęściej pracują w oparciu o stworzone scenariusze testowe, które umożliwiają im ocenę zachowania się programów podczas określonych akcji. Im więcej scenariuszy testowych uwzględnionych w testowaniu oprogramowania, tym większa pewność, że program spełni swoje cele biznesowe przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności dostosowanej do poziomu umiejętności użytkownika.

ILE KOSZTUJE TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA?

Niefunkcjonalne oprogramowanie aplikacji może wyrządzić firmie więcej szkód niż pożytku, dlatego wybierając podwykonawcę, nie powinno kierować się najniższą ceną, a jak najwyższym stosunkiem jakości do ceny. Stawki za testowanie oprogramowania zależą od rozmiaru, języka programowania, specyfikacji, złożoności produktu i wymagań testowych.

W Skrivanku testowanie oprogramowania może być częścią bardziej złożonych projektów lub samodzielną usługą. Przeprowadzamy testy funkcjonalne zarówno serwisów internetowych, jak i nowo tworzonych wersji językowych oprogramowania, niezależnie od używanego języka programowania. Skontaktuj się z nami, aby omówić wymagania dotyczące testowania oprogramowania lub witryny, zakres testów i otrzymać bezpłatną wycenę. Nasi testerzy oprogramowania służą pomocą.